Menu

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ


1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch
- Họ và tên cá nhân : Lê Minh Hải
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD số : 040064000213 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/02/2017
- Địa chỉ liên hệ : Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE – KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại : 02113 887 863  Fax: 02113 888 562 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Mã chứng khoán giao dịch : VGS
3. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu : 021C549999
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.300.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 12,59%. 
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 cổ phiếu
6. Mua của đối tượng:Nguyễn Đức Thành – CMND số 135659070 cấp ngày 01/6/2011 do Công an Vĩnh Phúc cấp. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số: 01/2019/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 27/04/2019
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 14,25%
8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/07/2019 đến ngày 20/07/2019.
Link tải file PDF: Tải xuống

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg