Tin tức về công ty

Bản tin VITV - Đại Hội Cổ Đông Thép Việt Đức Năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của VGS đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo niềm tin vững chắc cho Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của Thép Việt Đức nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung.

Nguồn: VITV

Các bài viết khác