Menu

Chỉ số tâm lý thị trường thép Trung Quốc giảm vào tháng 5


Chỉ số tâm lý thị trường thép Trung Quốc giảm vào tháng 5 do triển vọng đơn hàng nội địa suy yếu và các dự báo giá thép dẹt giảm. Chỉ số CSSI ở mức 33.29 điểm trong tổng 100 điểm.

Chỉ số này thể hiện triển vọng đơn hàng mới trong nước và xuất khẩu, đã giảm 49.49 điểm từ mức cao 25 tháng là 82.79 điểm trong tháng 4. Đây là chỉ số yếu nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Từ đầu năm tới nay, chỉ số đạt trung bình 50.17 điểm so với mức 37.34 điểm cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng/tăng trưởng còn dưới 50 thì ngược lại.

Dự báo đơn hàng nội dịa tháng 5 giảm mạnh so với tháng trước từ 85.16 xuống 34.44 điểm. Triển vọng đơn hàng xuất khẩu cũng giảm từ 35.32 điểm tháng 4 xuống 19.90 điểm tháng 5, mức thấp nhất kể từ đầu năm ngoái.

Triển vọng giá thép dẹt giảm 62.50 điểm xuống mức thấp 14 tháng là 20.83 điểm trong tháng 5.

Chỉ số phụ sản lượng thép thô giảm 12.08 điểm xuống 56.67 điểm tháng 5 trong khi tồn kho dự báo tăng, với chỉ số tăng 6.25 điểm lên 50.

Sự lạc quan với tiêu thụ mạnh trong mùa xuân trong tháng qua đã bắt đầu suy yếu vào tháng này. Các nguồn tin cho rằng sản lượng cao và tiêu thụ yếu trong hè tới sẽ làm giảm lượng đơn hàng trong nước.

Các nguồn tin cũng dự báo tồn kho tăng trong những tuần tới do sản lượng tăng và tiêu thụ suy yếu, kìm hãm giá. Các nhà máy thép đang thu được lợi nhuận tốt nên sẽ không giảm sản lượng.

Chỉ số CSSI khảo sát 75 trên 90 thành viên, gồm thương nhân và nhà máy.

Nguồn tin: Satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg