Menu

Công ty cổ phần ống thép Việt Đức: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Ngày 14/4/2018, Công ty cổ phần ống thép Việt Đức (VG PIPE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã lần lượt nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh, năm 2017, đánh dấu bước đột phá trong sản xuất và bán hàng của Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE trong bối cảnh thị trường nhiều diễn biến phức tạp với doanh thu hợp nhất hơn 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 28,7% và tăng hơn 30% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, năm 2017, công ty giành được các giải thưởng như giải vàng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương; giải vàng Chất lượng Việt Nam và Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh.

Năm 2018, công ty chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép xây dựng, ống thép, tôn mạ; mở rộng mạng lưới bán hàng, nâng cao năng lực quản trị; xây dựng thêm hệ thống kênh phân phối trên nguyên tắc an toàn về tài chính, tập trung phát triển theo chiều sâu; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt, hướng ra thị trường; tăng cường nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Phấn đấu, doanh thu hợp nhất 5.300 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao những nội dung Hội đồng quản trị trình đại hội thông qua.

Nguồn: baovinhphuc

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg