Menu

Công ty cổ phần Thép Việt Đức: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017


Sáng 10/1/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần Thép Việt Đức (Bình Xuyên) tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự, có đồng chí Tạ Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo Công ty cổ phần Thép Việt Đức trao thưởng cho các chi bộ có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: Hà Trần

Hiện nay, Công ty cổ phần Thép Việt Đức có 103 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Trong năm 2017, Đảng ủy công ty đã quán triệt, phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của bộ máy lãnh đạo từ công ty đến các đơn vị thành viên, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, trước những khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng Đảng bộ công ty đã đưa ra những quyết sách, định hướng nhanh và phù hợp. Công ty chú trọng việc nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng, nhằm tăng cường đầu ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng mới trong công tác điều hành, phát triển hệ thống chi nhánh phân phối cùng với việc tăng cường quảng bá thương hiệu. Kết quả doanh thu năm 2017, Công ty cổ phần Thép Việt Đức đạt hơn 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 185 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ công ty luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCNV; triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó, các CBCNV, đảng viên xác định rõ vai trò của mình trước Đảng, công ty; tích cực tham gia các phong trào của tỉnh, của công ty về vệ sinh môi trường, văn hóa doanh nghiệp.

Trong công ty, không có đảng viên nào vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật hay mắc các TNXH, không có đơn thư phản ánh, khiếu nại. Các chi bộ trong Đảng bộ Thép Việt Đức đã kết nạp thêm được 5 đảng viên mới, 100% đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ công ty đạt TSVM.

Năm 2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Việt Đức tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tích cực thực hiện các chuyên đề đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất...

Tại hội nghị, Đảng bộ công ty đã khen thưởng cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Nguồn: baovinhphuc

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg