Menu

Công ty CP Ống thép Việt Đức thành lập Nhà máy Sản xuất Tôn và Ống thép


Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đồng thời để phát huy đúng năng lực điều hành của CBCNV Công ty. Ngày 26/3/2018 Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã họp và đi đến quyết định thành lập Nhà máy sản xuất Tôn và Ống thép từ ngày 02/04/2018. Nhà máy sản xuất Tôn và Ống thép gồm 06 phân xưởng:

 1. Phân xưởng sản xuất Ống thép hàn đen
 2. Phân xưởng sản xuất Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
 3. Phân xưởng sản xuất Ống thép Tôn mạ kẽm
 4. Phân xưởng sản xuất cán Tôn
 5. Phân xưởng sản xuất Tôn mạ kẽm nhúng nóng
 6. Phân xưởng Cơ điện

Trụ sở Công ty Cổ pahanf Ống thép Việt Đức VG PIPE

Đồng thời Ban Tổng giám đốc cũng ra quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quý Minh giữ chức vụ Giám đốc; Ông Nguyễn Thành Công và Ông Nguyễn Chi Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất Tôn và Ống thép.

Ông Nguyễn Hữu Thể - Tổng Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy cho Ông Lê Quý Minh và Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà máy cho Ông Nguyễn Thành Công và Ông Nguyễn Chi Phương

Trong những năm qua, Ống thép Việt Đức tự hào là một trong năm đơn vị có sản lượng sản xuất và tiêu thụ lớn nhất trong nước tại Việt Nam. Sản phẩm Ống thép của Công ty đã được các nhà thẩu, chủ đầu tư, người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng; đối với sản phẩm Tôn mạ kẽm đã được các nhà máy sản xuất ống thép trong nước cũng như nước ngoài đánh giá cao so với các nhà máy sản xuất khác.

Hiện nay, Công ty đang sở hữu trên 20 dây chuyền sản xuất Ống thép; xẻ băng; cán tôn và Tôn mạ kẽm với công suất 600.000 tấn/năm. Trong đó: Ống thép 240.000 tấn; Tôn cán 180.000 tấn/năm và Tôn mạ kẽm 180.000 tấn/năm

Sản phẩm Ống thép và Tôn mạ kẽm của Công ty

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất của Công ty

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg