Menu

Công ty CP Ống thép Việt - Đức VG PIPE được chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng

29-09-2009

 Hôm nay (29/09/2009), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra công văn số 2050/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE (mã chứng khoán: VGS)

Theo đó, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước yêu cầu VGS hoàn thiện hồ sơ phát hành để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu; yêu cầu VGS Công bố bản báo cáo phát hành trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu; Báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán và danh sách có chữ ký của cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu.

Ngành nghề kinh doanh của CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE là sản xuất các loại ống thép, ống inox; sản xuất các sản phẩm từ thép; sản xuất két bạc, tủ sắt, két sắt; sản xuất các cấu kiện cho thép xây dựng... Năm 2009, theo kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thông qua, VG Pipe đặt mục tiêu đạt 1.050 tỷ đồng doanh thu và 17,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính đến hết tháng 8 năm 2009, Công ty đã đạt 150% kế hoạch lợi nhuận và 90% kế hoạch doanh thu cả năm 2009.

VGPipe

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg