Menu

Đại hội đồng cổ đông VGS: Đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, đẩy nhanh dự án Legend


Sáng 14/4, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua kế hoạch kinh doanh năm và một số nội dung khác.

Ông Nguyễn Hữu Thể, Tổng giám đốc VGS cho biết, năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất VGS đạt 6.011 tỷ đồng, vượt 130,7% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 83,5 tỷ đồng, đạt 104,4% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 71,4 tỷ đồng, tăng 111,6% so với kế hoạch năm.

Theo ông Thể, năm 2017 là một năm hoạt động tốt của VGS là nhờ vào nhiều yếu tố thuận lợi như tình hình lãi suất và tỷ giá USD ổn định, ít ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập khẩu.
Năm 2017 cũng là năm Bộ Công thương áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với tôn mạ kẽm, nên việc nhập khẩu tôn mạ kẽm giá rẻ từ Trung Quốc cũng đã hạn chế rất nhiều.
Bên cạnh đó, sản phẩm thép của Công ty luôn đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Chính sách bán hàng linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình chung của thị trường. Năng lực tài chính mạnh nên việc nhập nguyên liệu luôn chủ động và đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Hệ thống quản lý của Công ty được áp dụng chặt chẽ

Năm 2018, VGS đặt kế hoạch tổng sản lượng sản xuất các sản phẩm thép 26,2 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2017. Tổng doanh thu hợp nhất 5.300 đồng, giảm 11,8% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 64 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2017.

Về công tác đầu tư, tại ĐHCĐ, nhiều cổ đông chất vấn Ban điều hành về việc triển khai một số dự án bất động sản trọng điểm.
Trả lời các cổ đông, ban điều hành cho biết, năm 2018, sẽ tập trung thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng để triển khai giai đoạn 1 Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend. Tìm các đối tác nhà thầu có đủ năng lực để triển khai, đồng thời làm việc các tổ chức tín dụng để cung cấp vốn cho việc thực hiện dự án.
Thúc đẩy việc thi công khu văn phòng cho thuê tại Mê Linh, Hà Nội, tìm kiếm đối tác để lấp đầy ngay khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Nâng cấp, cải tạo Tòa nhà Tài chính Việt Đức và Văn phòng làm việc tránh tình trạng để xuống cấp.

Đại hội thông qua việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%. Thời gian chia dự kiến quý II, quý III/2018.

Đại hội cũng đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Bảo, thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Quốc Khánh, ông Nguyễn Trọng Đắc và ông Bùi Văn Hiệu vào thành viên HĐQT, đưa con số thành viên HĐQT lên con số 8 người.

Ngoài ra, Ban kiểm soát mới cũng được thay đổi bởi các ông Nguyễn Văn Lộc, ông Lê Quý Minh và bà Nguyễn Thị Hoa.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg