Menu

Đảng bộ công ty Thép Việt đức triển khai, học tập Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và các chỉ thị 28, 30, 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Mới đây, Đảng ủy công ty Thép Việt đức tổ chức hội nghị học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ chính trị và các Chỉ thị 28, 30, 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Ninh Vết Thủy - Phó Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

      
Tại hội nghị, hơn 100 Đảng viên và cán bộ chủ chốt của công ty đã được quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết 35 - NQ/TW, ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Thông qua hội nghị, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong công ty Thép Việt đức nhận thức rõ, nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng nghị quyết, từng chỉ thị. Trên cơ sở đó, triển khai tổ chức thực hiện trong từng chi bộ, đảm bảo sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng bộ phận, góp phần đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nguồn: VGS

 

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg