Menu

Danh sách các sản phẩm nhôm của Trung Quốc bị Mỹ áp đặt mức thuế 25% từ ngày 6/ 7


Theo Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (MOFCOM), Mỹ bắt đầu áp thuế 25% cho sản phẩm Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la Mỹ vào ngày 6/7. Trước đây, Mỹ đã công bố danh sách hàng hóa của Trung Quốc bị đánh thuế, bao gồm hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông và robot, bao gồm khoảng 1.300 mặt hàng thuế riêng biệt.

Mã hải quan liên quan đến sản phẩm nhôm bị đánh thuế là 76011030, 76011060, 76012060, 76012090, 76041010, 76041030, 76041050, 76042100, 76042910, 76042930, 76042950, 76051100, 76051900, 76052100, 76052900, 76061160, 76061230, 76061260, 76069130, 76069160, 76069230, 76069260, 76071910, 76071960, 76072010, 76082000, 76090000 và 83021030.

Nguồn tin: Satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg