Menu

Giá than đá Trung Quốc tăng nhờ các kiểm soát môi trường


Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện các cuộc điều tra an toàn môi trường ở vài tỉnh sản xuất than đá. Vài tỉnh khai thác than đá như Moongolia đã ngưng dây chuyền sản xuất hoặc giảm khối lượng bán ra vì vấn đề môi trường, trong khi các tỉnh khác như Sơn Tây và Thiểm Tây thì bị hạn chế sản lượng dựa vào các cuộc kiểm tra an toàn lao động.

Uỷ ban an toàn lao động hội đồng nhà nước đã công bố báo cáo mới về tai nạn hầm mỏ lớn trong tháng 4. Gần đây, có nhiều tai nạn xảy ra ở các mỏ lớn đe dọa tới an toàn lao động của công nhân. Do đó, chính quyền cần phải có biện pháp xử phạt các nhà máy không tuân theo quy định của Chính phủ.

Do Chính quyền Trung Quốc đang rất nỗ lực cải thiện môi trường nên dẫn tới sản lượng than đá bị giảm và đẩy giá tăng.

Nguồn tin: Satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg