Menu

Hội thảo khoa học "Nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Chiều 6/1/2020, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đồng chủ trì hội thảo.


Các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh Thế Hùng

Dự hội thảo có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, lãnh đạo một sốtrường đại học; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong những năm qua, kinh tế Vĩnh Phúc có sự tăng trưởng liên tục, ổn định và bao trùm, đảm bảo cho người dân có điều kiện cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 85,62 triệu đồng, đứng thứ 4 trong vùng Đồng bằng Sông Hồng, đứng thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc năm 2018 chỉ đạt 42,72 triệu đồng. So sánh giữa thu nhập bình quân đầu người với GRDP bình quân đầu người đạt thấp. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người bằng 49,39% so với GRDP bình quân đầu người. Mức độ chênh lệnh cho thấy mặc dù kinh tế tăng trưởng cao nhưng người dân chưa được hưởng nhiều từ thành quả phát triển kinh tế.

Mặt khác, so sánh với các tỉnh, thành phố công nghiệp phát triển khác trong cả nước, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc là khá thấp đang bị tụt lại và có khoảng cách ngày càng lớn so với các địa phương phát triển. Bài toán thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập bình quân đầu người và GRDP bình quân đầu người; đồng thời thu hẹp khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với các địa phương khác đang là thách thức lớn đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới. Do đó, Đề án "Nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" là cần thiết và cấp bách, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn để đạt được những thành tựu to lớn, trở thành một trong những tỉnh, thành phố tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.

Đi vào phân tích nội dung đề án, đồng chí Cao Đức Phát cho rằng: Trong phần mục tiêu, cơ quan soạn thảo Đề án cần bổ sung, làm rõ về mặt quan điểm thực hiện, trong đó bên cạnh chủ trương tiếp tục thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn, cần tập trung vào điều chỉnh chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư mạnh hơn nữa vào phát triển giáo dục, phát huy tiềm năng lợi thế về nguồn nhân lực sẵn có của tỉnh.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao cách đặt vấn đề cũng như mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp mà đề án đã đặt ra. Đồng thời, một số ý kiến cho rằng, đề án cần tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, trình độ phát triển công nghiệp của tỉnh, việc thu hút doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, kết quả công tác lập quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch…

Các đại biểu đề xuất cơ quan soạn thảo đề án cần quan tâm tới các giải pháp về giáo dục, đặc biệt là giáo dục trình độ cao; nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế; phát triển việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp mới, nhất là cách tiếp cận để doanh nghiệp giải phóng khu vực công nghiệp nông thôn, lựa chọn hướng phát triển căn cứ vào xu thế thời đại; bổ sung vai trò của các hội quần chúng vào phần tổ chức thực hiện nhằm phát huy vai trò khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện…

Kết luận hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết cho tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, ý kiến tham luận của các đại biểu đều chung quan điểm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Vĩnh Phúc có cơ hội thụ hưởng những thành quả của sự phát triển của tỉnh. Cơ chế chính sách của tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi phải phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của tỉnh trong từng thời kỳ, từng năm, đảm bảo sự công bằng cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ công ích cơ bản, các dịch vụ an sinh xã hội.

Đồng thời có cơ chế, chính sách tập trung ưu tiên cho các đối tượng, khu vực nông thôn, miền núi, nơi có thu nhập thấp, ít được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội, nhằm tạo sự công bằng, hài hòa giữa các khu vực, giữa các tầng lớp nhân dân. Tạo môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư thuận lợi hấp dẫn trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện giải quyết việc làm gắn với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý là vô cùng quý giá và cần thiết trong việc nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về nâng cao thu nhập, phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc.

Nguồn: baovinhphuc

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg