Menu

Kết quả mua cổ phiếu VGS của các cổ đông nội bộ và người liên quan đến cổ đông nội bộ


Ngày 06/03/2019, các Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE đăng ký mua cổ phiếu VGS với mục đích tăng quyền sở hữu và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phê duyệt ngày 12/3/2019

 • Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty đang sở hữu  3.200.400 cổ phiếu VGS, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ là 7,60% đã đăng ký mua thêm 6.000.000 cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu lên 21,6% vốn điều lệ Công ty nếu thực hiện mua đủ số cổ phiếu trên.
 • Ông Nguyễn Hữu Thể - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc đang sở hữu 293.440 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ là 0,70%, đăng ký mua thêm 1.000.000 cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,1% vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện đủ.
 • Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc đang sở hữu 359.320 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ là 0,85%, đăng ký mua thêm 2.000.000 cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu 5,60% vốn điều lệ Công ty và sẽ trở thành cổ đông lớn nếu thực hiện mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký.

Ngày 15/3/2019, các giao dịch mua bán cổ phiếu của các Ông/Bà trên đã thực hiện mua xong, hoàn thành sớm so với thời gian đăng ký mua (từ 13/3/2019-31/03/2019), kết quả như sau:

 • Ông Nguyễn Hữu Thể đã mua 999.100 cổ phiếu /1.000.000 cổ phiếu đã đăng ký mua đạt 99,91%. Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm hiện tại của Ông Nguyễn Hữu Thể là 1.192.540 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ là 3,1% vốn điều lệ Công ty.
 • Bà Nguyễn Thị Nhi đã thực hiện mua 1.999.200 cổ phiếu/2.000.000 cổ phiếu đăng ký đạt 99,96%. Đến thời điểm hiện tại Bà Nguyễn Thị Nhi đang sở hữu 2.358.720 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ là 5,6% và trở thành cổ đông lớn của VGS.
 • Đối với Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty, kết quả thực hiện mua là 2.099.600 cổ phiếu/6000.000 cổ phiếu đã đăng, ký đạt 35%. Đến thời điểm hiện tại Ông Lê Minh Hải đang sở hữu 5.300.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ là 12,6%.

Lý giải việc Ông Lê Minh Hải không thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: Nguyên nhân là do số lượng cổ phiếu đang sở hữu và số lượng cổ phiếu đăng ký mua của Ông Lê Minh Hải cùng người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải đang sở hữu cổ phiếu VGSnếu thực hiện mua hết thì sẽ nâng tỷ lệ sở hữu quá 25% cổ phiếu đang lưu hành của VGS. Theo Luật chứng khoán quy định “Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng thì phải thực hiện đăng ký Chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải được UBCKNN ra văn bản đồng ý thì mới được thực hiện”, vì thế việc công bó mua của Ông Lê Minh Hải sẽ không thực hiện được hết..

Như vậy đến thời điểm này. Tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Hữu Thể - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc và Bà Nguyễn Thị Nhi – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty là 21,3% /Vốn điều lệ tăng thêm 16,1%/vốn điều lệ so với trước khi thực hiện mua. Đồng thời kể từ ngày 13/3/2019 Bà Nguyễn Thị Nhi trở thành cổ đông lớn đối của mã cổ phiếu VGS./.

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg