Menu

Kiểm soát ô nhiễm mùa đông được chỉ thị cho miền đông Trung Quốc


Đội ngũ phòng chống và kiểm soát ô nhiễm không khí trong khu vực ở đồng bằng sông Yangtze – cùng với chính phủ thành phố Thượng Hải, cũng như Giang Tô, Chiết Giang và An Huy- đã công bố các biện pháp dự thảo về kiểm soát ô nhiễm không khí mùa đông cho mùa sắp tới, trong đó có cắt giảm sản lượng thép từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019.

Đây là một động thái cho bốn khu vực này ở miền đông Trung Quốc để đạt được mục tiêu giảm nồng độ chất thải (PM2.5) trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2018 xuống 5% so với một năm trước đó.

Thông báo này đã không tiết lộ chi tiết cắt giảm sản lượng, nhưng nói rằng "việc cắt giảm đầu ra khác nhau" sẽ được thiết kế cho mỗi nhà máy thép đơn lẻ, dựa trên hiệu suất bảo vệ môi trường của họ. Thời gian cắt giảm sản lượng có thể được kéo dài hoặc rút ngắn tùy theo tình trạng không khí của địa phương.

Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và An Huy đã sản xuất tổng cộng 59,43 triệu tấn gang thỏi trong sáu tháng đầu năm 2018, chiếm khoảng 16% tổng sản lượng gang thỏi của Trung Quốc, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia.

Sản lượng gang thỏi từ bốn khu vực này trong nửa đầu năm 2018 giảm 1,3% so với năm trước do các biện pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là ở Giang Tô và An Huy, đã làm hạn chế sản xuất tại các nhà máy thép ngay cả trong mùa không dùng máy sưởi.

Một số người tham gia thị trường cho biết vẫn chưa rõ để thấy việc cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông ở miền đông Trung Quốc sẽ nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên, sản xuất gang thỏi trong thời gian từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 sẽ thấp hơn so với khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, khi chỉ có rất ít thành phố ở Giang Tô và An Huy tiến hành kiểm soát sản xuất tại các lò cao.

Trong khi đó, dự thảo cũng chỉ thị Thượng Hải, Giang Tô và An Huy hạn chế công suất thép của họ xuống lần lượt 7,33 triệu tấn/năm, 11,26 triệu tấn/năm và 2,46 triệu tấn/năm để đáp ứng lượng phát thải cực thấp vào cuối năm 2018.

Nguồn tin: satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg