Menu

LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Năm 2020 sắp qua đi, một năm mới với những dự định mới lại về. Hòa chung không khí đón mừng năm mới và chia tay một năm cũ với những thành công đã đạt được, ngày 28/12/2020 Thép Việt Đức tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. 

Tham dự Lễ Tổng kết có các ông, bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng, phó các bộ phận và hơn 150 CBCNV đại diện cho các bộ phận, phòng ban thuộc Thép Việt Đức.

Mở đầu Lễ tổng kết, ông Nguyễn Hữu Thể - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE thay mặt cho Ban TGĐ trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt, giá nguyên vật liệu  diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Thép Việt Đức. Tuy nhiên với những định hướng, chính sách quyết liệt, đúng đắn của HĐQT, Ban TGĐ và nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, Thép Việt Đức đã đạt được những kết quả khả quan. Và đặc biệt trong năm 2020, Thép Việt Đức đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những phấn đấu trong 18 năm qua của Thép Việt Đức

Sau phần thảo luận của các phòng ban, bộ phận thay mặt cho HĐQT, Ban TGĐ, ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các bộ phận, phòng ban đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo, nhấn mạnh, yêu cầu các đơn vị thuộc Thép Việt Đức cần thực hiện các công việc trong năm 2021 như: Tập trung cho công tác kinh doanh, bán hàng; tăng cường công tác quản trị, quản lý của các Công ty; đầu tư chiều sâu cho sản xuất, nghiên cứu đổi mới công nghệ; quản lý chặt chẽ công tác tài chính; các tổ chức đoàn thể phát huy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động..... 

Cuối cùng là phần công bố các quyết định điều chỉnh nhân sự cho năm 2021 nhằm thúc đẩy hơn nữa tinh thần, quyết tâm của các cá nhân, bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra.

Năm 2021 tiếp tục là một năm thử thách cần sự thay đổi trong cách quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, bên cạnh đó các đơn vị cũng cần tập trung nguồn lực để phát triển những cơ hội kinh doanh mới hiệu quả hơn xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”!

Một số hình ảnh:

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg