Menu

Mức sử dụng công suất sản xuất thép của Mỹ giảm nhẹ còn 79%


Tỷ lệ sử dụng công suất thép thô hàng tuần của Mỹ giảm nhẹ trong tuần qua, xuống còn 79%, theo số liệu của Viện Sắt và Thép Mỹ hôm thứ Hai.

Các nhà máy của Mỹ sản xuất 1,85 triệu tấn ngắn thép trong tuần kết thúc ngày 6 tháng 10, giảm 0,3% so với tuần trước đó, ghi nhận 1,86 triệu tấn sản lượng và tỷ lệ sử dụng công suất là 79,2%.

Sản lượng của tuần trước vẫn tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước khi công suất sử dụng đạt 73,2% và sản lượng đạt 1,71 triệu tấn ngắn.

The weekly raw steel production volume provided by the AISI is estimated. The figures are compiled from weekly production data provided by 50% of the domestic producers combined with monthly production data for the remainder.

Sản lượng hàng năm được theo tính toán của AISI là 72,3 triệu tấn ngắn với tỷ lệ sử dụng công suất là 77,5%. Con số này tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 74,4% với 69,1 triệu tấn ngắn sản lượng.

Theo khu vực, sản lượng của tuần trước đạt tổng cộng 216.000 tấn ngắn ở vùng Đông Bắc; 646.000 tấn ngắn ở vùng Great Lakes; 196.000 tấn ngắn ở miền Trung Tây; 720.000 tấn ngắn ở quận phía Nam và 73.000 tấn ngắn ở khu vực phía Tây.

Khối lượng sản xuất thép thô hàng tuần do AISI cung cấp được ước tính. Các số liệu được tổng hợp từ dữ liệu sản xuất hàng tuần được cung cấp bởi 50% các nhà sản xuất trong nước kết hợp với dữ liệu sản xuất hàng tháng của 50% nhà sản xuất còn lại.

Nguồn: satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg