Menu

Ngành hàng điện thoại xuất siêu hơn 26 tỷ USD


Thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại đạt gần 36 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm.

Cơ cấu kim ngạch XNK điện thoại tính đến 15/9/2019, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Cụ thể, 15 ngày đầu tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm đạt gần 35,9 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến thị trường xuất khẩu, cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 8 cho thấy 28 thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng chủ lực này.

Cụ thể, hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang EU đạt 8,41 tỷ USD, giảm 5,4%.

Ngoài ra, các thị trường lớn đáng chú ý như: Hoa Kỳ đạt trị giá 6,16 tỷ USD tăng 74,3%; Hàn Quốc đạt 3,39 tỷ USD, tăng 12,5%; Trung Quốc đạt 3,16 tỷ USD, giảm 24,2%...

Như vậy, trong 4 thị trường lớn kể trên Hoa Kỳ và Hàn Quốc có kim ngạch tăng mạnh trong khi EU và Trung Quốc ở chiều ngược lại.

Cũng liên quan đến mặt hàng điện thoại và linh kiện nhưng ở chiều nhập khẩu, thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/9, cả nước chi 9,73 tỷ USD nhập khẩu nhóm hàng này, giảm khoảng 460 triệu USD so với cùng kỳ 2018.

Cập nhật theo thị trường trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 8,26 tỷ USD, chiếm 92,1% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong cùng thời điểm.

Trong đó, kim ngạch nhập từ Trung Quốc là 4,95 tỷ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 3,31 tỷ USD, giảm 4,2%.

Như vậy, hết 15/9, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đang xuất siêu hơn 26 tỷ USD.

Nguồn: haiquanonline

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg