Menu

Nhu cầu tiêu thụ thép tại Ấn Độ tăng mạnh trong năm 2018


Tiêu thụ thép trong tháng 4 và tháng 5 tại Ấn Độ tăng 8.5% so với năm ngoái, theo báo cáo của Joint Plant Committee. Sản lượng thép trong tháng 4 và tháng 5 tăng 4,2%. Ngoài ra, lượng thép xuất khẩu giảm và sản lượng thép trong nước tăng.

Các nhà máy thép Ấn Độ có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách bán thép trong nước so với xuất khẩu. Nhập khẩu thậm chí tăng 14.8% trong 2 tháng này. Nó cho thấy sức mạnh vững chắc của nhu cầu thép trong nước của Ấn Độ.

Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào quý cuối năm 2018. Sự gia tăng của ngành công nghiệp ô tô cũng thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép trong nước. Doanh số xe hơi đã tăng 50% trong tháng 5 so với năm ngoái.

Mặc dù rủi ro toàn cầu đến từ các chính sách bảo vệ thép toàn cầu. Ấn Độ dự kiến tiêu thụ thép tăng giúp thị trường mạnh trong năm 2019.

Nguồn tin: Satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg