Thư viện

  • /uploads/.thumbs/images/albums/cac-hoat-dong-khac/pho-chu-tich-formosa-den-tham/img-0620.jpg
  • /uploads/.thumbs/images/albums/cac-hoat-dong-khac/pho-chu-tich-formosa-den-tham/img-0624.jpg

Phó CT Formosa đến thăm và làm việc tại Thép Việt Đức