Menu

Sản lượng thép tháng 5 của Nhật Bản giảm 5% so với năm ngoái xuống còn 8,48 triệu tấn


Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 5 giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 0,3% so với tháng 4, đạt 8,48 triệu tấn, dữ liệu mới nhất do Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản công bố cho thấy.

Tuy nhiên, một quan chức của JISF chỉ ra rằng sự sụt giảm này chủ yếu là do cơ sở sản lượng cao được ghi nhận vào tháng 5 năm 2018 chứ không phải là sự phản ánh sản lượng thấp hơn.

Quan chức này cho biết sản lượng trong tháng 5 năm 2018 là 9,1 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015, dẫn đến sản lượng tháng 5 năm nay phản ánh mức giảm phần trăm tương đối lớn so với năm trước. “Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ dài hơn trong tháng 5 dẫn đến hoạt động chậm hơn tại các khách hàng và nhà máy có lẽ phải điều chỉnh sản lượng của họ”.

Trong tổng sản lượng của tháng 5, sản lượng thép thô của các lò chuyển đã giảm 4,4% so với năm ngoái, nhưng tăng 1,5% so với tháng 4, ở mức 6,59 triệu tấn, trong khi đó sản lượng của các lò hồ quang điện giảm 5,3% so với năm ngoái và 3,2% so với tháng 4, ở mức 2,09 triệu tấn.

Quan chức của JISF cho biết, nhu cầu thép từ các nhà sản xuất ô tô chẳng hạn, đã ổn định, trong khi nhu cầu từ ngành xây dựng được dự báo ​​sẽ ổn định. “Tôi hy vọng sản lượng thép sẽ không thấp hơn. Nó sẽ sớm được cải thiện”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết một số sự chậm trễ có khả năng xảy ra trong các dự án xây dựng được lựa chọn do thiếu công nhân và việc cung cấp ít hơn một số sản phẩm nhất định như bu lông cường độ cao, sẽ cần phải được theo dõi.

Nguồn tin: satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg