Menu

 

 

Huân chương Lao động hạng Nhì


Huân Chương lao động Hạng Ba


Huân chương Lao động hạng Ba - Chủ tịch HĐQT


Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương

Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương năm 2017


Giải vàng Chất lượng Quốc Gia năm 2017


Bằng khen Thủ tưởng Chính Phủ 


Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ 


Bằng khen Bộ Tài Chính


Bằng khen Bộ trưởng Công an


Bằng khen Bộ Lao động Thương Binh - Xã hội


Bằng khen của BHXH Việt Nam và Bộ LĐTB- XH


Bằng khen Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam


Bằng khen UBND tỉnh Vĩnh Phúc 


Bằng khen UBND tỉnh Vĩnh Phúc 


Giấy khen Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc


Giấy khen Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc


Giải thưởng Cúp Thánh Gióng


Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013


Giải thưởng THương hiệu mạnh Việt Nam 2014


Giải thưởng Doanh nghiệp Vì người lao động


Giải thưởng Doanh nghiệp xanh Bền vững


Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu - DN xuất sắc


Giải vàng Chất lượng Quốc Gia 1


GIải thưởng TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất tại Việt Nam


Giải thưởng TOP 10 thương hiệu bền vững


Giải vàng ISO


Giải Bạc chất lượng Quốc Gia

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg