Menu

Thép Việt Đức hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ năm 2020

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, trang bị cho Đội bảo vệ của Công ty những kỹ năng cơ bản nhất trong việc tuần tra, canh gác, bảo vệ cơ quan đơn vị; được sự đồng ý của HĐQT, Ban TGĐ Công ty, trong các ngày từ 05/11 đến 13/11/2020 tại trụ sở Thép Việt Đức, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Công ty Thép Việt Đức phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp năm 2020.

Với đặc thù là doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, kinh doanh nhiều lĩnh vực nên yêu cầu về việc đảm bảo an ninh trật tự là rất cần thiết, chính vì vậy Đội bảo vệ Thép Việt Đức gồm hơn 70 người được Công ty đào tạo thường xuyên, liên tục. Trong những năm qua, các sự việc liên quan đến an ninh trật tự đều được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả không có sự việc nghiêm trọng nào xảy ra. 


Tham gia khóa huấn luyện lần này, ngoài những nội dung lý thuyết về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức lực lượng bảo vệ CQDN; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các CQDN; công tác PCCC và phối hợp cơ quan công an đảm bảo ANTT tại CQDN; quy trình giải quyết và xử lý một số tình huống trong ca trực, công tác bảo vệ mục tiêu và công tác tuần tra canh gác....lực lượng bảo vệ của Công ty còn được hướng dẫn sử dụng, quản lý một số loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và thực hành các bài tập đội hình, đội ngũ, võ thuật cơ bản.


Sau khi hoàn thành các nội dung huấn luyện, thực hành, lực lượng bảo vệ Công ty được làm bài thu hoạch, 100 % đều đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ.
  

 


 

Một số hình ảnh:

Nguồn: VGS

 

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg