Menu

THÉP VIỆT ĐỨC NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ KH&ĐT

Ngày 9/6, Ban Quản lý các khu công nghiệp (BQLCKCN) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2021 và ký giao ước thi đua Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN năm 2022 tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. 

Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng, với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách của tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất, đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ, tạo việc làm mới cho nhiều lao động. Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp DDI đạt gần 14.223 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2020, đạt 134% kế hoạch; doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt 7.217,46 triệu USD, bằng 106% so với năm 2020.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển các KCN, khu kinh tế trong 30 năm qua. UBND tỉnh trao Cờ thi đua tặng các doanh nghiệp dẫn đầu trong phong trào thi đua; trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thép Việt Đức vinh dự được Bộ Kế hoạch & Đầu tư tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển các KCN, khu kinh tế trong 30 năm qua và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Là đơn vị sản xuất thép lớn nhất trên địa bàn tỉnh, những năm qua Thép Việt Đức có đóng góp đáng kể vào thành công chung của tỉnh Vĩnh Phúc như: nộp ngân sách nhà nước mỗi năm trên 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 13,0 triệu đồng/người/tháng. Các sản phẩm của Thép Việt Đức đã có mặt trong hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg