Thư viện

  • /uploads/.thumbs/images/albums/cac-hoat-dong-khac/tang-qua-bv-gtvt/01.jpg
  • /uploads/.thumbs/images/albums/cac-hoat-dong-khac/tang-qua-bv-gtvt/02.jpg
  • /uploads/.thumbs/images/albums/cac-hoat-dong-khac/tang-qua-bv-gtvt/03.jpg
  • /uploads/.thumbs/images/albums/cac-hoat-dong-khac/tang-qua-bv-gtvt/04.jpg

       Thép Việt Đức tặng quà cho Bệnh Viện GTVT Vĩnh Phúc