Menu

Thép Việt Đức tổ chức xét nghiệm Covid cho toàn thể CBCNV

Căn cứ văn bản số 3495/UBND-NN1 ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 cho 100% công nhân tại các KCN trên địa bàn. Nhằm chủ động phát hiện sớm, tầm soát dịch bệnh, kiểm soát tình hình, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được an toàn và ổn định.  Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Công ty, ngày 17/5/2021 Công ty Thép Việt Đức đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 1.000 CBCNV.

Việc lấy mẫu diễn ra từ 07h30' và kết thúc vào 11h00 cùng ngày. Công tác lấy mẫu được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo nguyên tắc 5K trong mọi hoạt động và sẽ gộp mẫu để xét nghiệm Realtime RT-PCR nhằm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho CNVCLĐ, cũng trong những ngày qua, Công ty còn tiếp tục triển khai việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở yêu cầu các phòng ban, bộ phận tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông báo, Công điện, hướng dẫn hiện hành về các giải pháp, biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, chính quyền địa phương và của Công ty đã ban hành. Đồng thời tuyên truyền tới người lao động cần luôn cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước tình hình, diễn biến của dịch bệnh hiện nay, tuân thủ nguyên tắc “5K” (Khẩu trang - Khủ khuận - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế; Hạn chế việc rời khỏi nơi ở, nơi cư trú; không tham gia các sự kiện, hoạt động đông người không cần thiết…… 
Với sự đồng lòng, quyết tâm chống dịch như chống giặc của tập thể CNCNV Thép Việt Đức, hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để doanh nghiệp và người dân trở lại trạng thái bình thường để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Một số hình ảnh:

 

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg