Menu

 

TRỤ SỞ CHÍNH

KCN Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Tel: +84 (0211).3887 863 -  Ống thép

+84 (0211) 3593 596 -  Thép xây dựng

Fax: +84 (0211).3888 562 - Ống thép

+84 (0211) 3593 696 -  Thép xây dựng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Tầng 3 - 7 Tòa nhà SIMCO, 28 Phạm Hùng, Hà Nôi

Tel: +84 (04) 3785 0088 -  Ống thép

+84 (04) -  Thép xây dựng

Fax: +84 (04)  3785 0066 - Ống thép

+84 (04) -  Thép xây dựng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN TRUNG

Quốc lộ 1A, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 

Tel: +84 (0511) 3 814 202

Fax: +84 (0511) 3 814 202

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN NAM

Quốc lộ  1A, Bên Lức, Long An

Tel: +84 (0272) 3644 199

Fax: +84 (0272) 3644 196

 

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg