Menu

VGS: Hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017


Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS) đã hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/04/2017 đã đề ra, cụ thể:

Về doanh thu: Công ty mẹ đạt 4.000 tỷ đồng tăng 42,9% so với kế hoạch đề ra là 2.000 tỷ đồng; Hợp nhất Công ty đạt 6.000 tỷ đồng tăng 30,4% so với kế hoạch 4.600 tỷ đồng đã đề ra.

Về lợi nhuận: Theo kế hoạch Công ty mẹ đề ra là 45 tỷ đồng, thực hiện đạt 49 tỷ đồng tăng 8,9% so với Kế hoạch; Hợp nhất Công ty kế hoạch đề ra là 80 tỷ đồng, thực hiện đạt 83,5 tỷ đồng tăng 4,4%.

Về chia cổ tức: Theo kế hoạch đề ra  là cổ tức năm 2017 chia 10-12% và theo quyết định của Hội đồng quản trị mới nhất, cổ tức năm 2017 sẽ chia 15% đồng thời sẽ được thông qua các cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Có thể nói năm 2017 là một năm cũng đầy khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp thép trong nước nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chúng. Các chính sách về thuế áp dụng cho ngành thép cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua nguyên liệu cũng như xuất khẩu thành phẩm. Giá cả nguyên nhiên liệu liên tục biến động khó lường, tiêu thụ thép thì bị chậm, ứ đọng. Đồng thời các nhà máy sản xuất thép mới ra đời nhiều làm việc cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng quyết liệt dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả khá ấn tượng và đáng khích lệ của năm 2017; Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV thép Việt Đức đã nâng cao tinh thần đoàn kết, tự chủ trong công việc, vận hành tốt hệ thống quản trị trong Công ty cùng với năng lực tài chính của Công ty tốt nên mọi khó khăn năm 2017 đã vượt qua được và đã đem lại hiệu quả kinh doanh rất đáng khích lệ và tự hào.

Năm 2017 Ống thép Việt Đức vẫn luôn tự hào là đơn vị sản xuất,  cung cấp Ống thép trong nước lớn thứ 4 và Thép xây dựng Việt Đức lớn thứ 7 trên thị trường Việt Nam.

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg