Menu

Xuất khẩu thép tháng 6 của Nhật giảm 2% so với năm ngoái


Xuất khẩu thép của Nhật Bản giảm 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.15 triệu tấn trong tháng 6 và giảm 2.3% so với tháng 5, theo số liệu mới nhất của Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản.

Một quan chức của JISF cho biết, số liệu tháng 6 phù hợp với xu hướng giảm trong xuất khẩu của Nhật trong những tháng gần đây và có khả năng sẽ tiếp tục.

Các nhà máy tích hợp Nhật Bản luôn bận rộn đáp ứng nhu cầu trong nước và tiếp tục hạn chế chấp nhận đơn đặt hàng xuất khẩu, được phản ánh trong số liệu xuất khẩu thép cuộn cán nóng suy giảm.

Xuất khẩu HRC giảm 7.1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0.9% so với tháng trước xuống còn 892.732 tấn trong tháng 6, trong khi xuất khẩu thép tấm dày tăng 61.2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0.7% so với tháng trước xuống còn 235.899 tấn.

Quan chức JISF cho rằng việc xuất khẩu thép tấm trong năm nay sẽ bị cắt giảm do sự bảo trì tại nhà máy Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp kể từ khi xảy ra hỏa hoạn vào đầu năm 2017.

Xuất khẩu thép của Nhật sang Thái Lan tăng 10.4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1.6% so với tháng 5 xuống 498.265 tấn trong tháng 6. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 1.9% so với năm ngoái và tăng 10.1% so với tháng trước, đạt 472.551 tấn trong khi xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 17.3% so với cùng kỳ năm trước và 4.3% so với tháng 5 xuống mức 4.561.769 tấn.

Tới Mỹ, xuất khẩu giảm 31% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0.2% so với tháng 5 xuống còn 129.220 tấn.

Các quan chức của JISF cho rằng, xuất khẩu giảm chủ yếu là mặt hàng bán thành phẩm, chứ không phải xuất khẩu tổng thể.

"Có thể là do thời điểm xuất khẩu chứ không phải do thuế nhập khẩu cao hơn do Mỹ áp đặt, nhưng chúng tôi phải theo dõi sự vận động một cách thận trọng", ông nói.

Trong tháng 1-6, xuất khẩu thép của Nhật Bản đạt 18.66 triệu tấn, giảm 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu.

Nguồn tin: Satthep.net

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg