Menu

 • Huân chương lao động hạng Nhì
 • Huân chương lao động hạng Ba
 • Bằng khen của Thủ tường Chính Phủ
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an
 • Bằng khen của Bộ Tài Chính
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.
 • Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Cờ thi đua của Chính Phủ
 • Cờ thi đua của Bộ Công an
 • Cờ thi đua của Đảng cộng sản VN
 • Cúp Thánh Gióng
 • Cúp vàng giải thưởng chất lượng Quốc Gia
 • Cúp vàng ISO
 • Giải thương sao vàng đất Việt.
 • Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt nam
 • Cúp Top 10 Danh hiệu 100 thương hiệu việt bền vững
 • Bằng chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt nam
 • Và nhiều giải thưởng cao quý khác
   
   

 

 

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg