Menu

Công ty CP Thép Việt Đức (VDS) tăng giá bán tôn cuộn cán nguội 500.000 đồng/tấn kể từ ngày 22.03.2010

23-03-2010

Là đơn vị thành viên của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, hoạt động của VDS diễn ra rất thuận lợi, luôn trong tình trạng không đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường.


Sản phẩm tôn cuộn cán nguội của VDS được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất thép ống. Đến nay, VDS đã bán hàng tới hầu hết các đơn vị sản xuất thép ống cả trong nước lẫn xuất khẩu như Công ty Ống thép Hòa Phát, Công ty Ống thép Việt Nam, Công ty Ống thép Quang Minh, Công ty Ống thép Tràng An, Công ty Ống thép Tâm Dung….. hay Công ty Khamhoung steel factory (CHDCND Lào)… Sản phẩm của VDS được khách hàng đánh giá cao, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc bao tiêu sản phẩm tối thiểu hàng tháng do vậy VDS rất chủ động trong kế hoạch sản xuất.

VDS chính thức tăng giá bán tôn cán nguội thêm 500.000 đồng/tấn kể từ ngày 22 tháng 03 nắm 2010.

Nguồn: VG PIPE

Realated Post

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg