Menu

Hoạt động phong trào

 • Liên hoan tiếng hát CBCNV năm 2019
 • Hội thao Thép Việt Đức năm 2018
 • Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06/2018
 • Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017–2022
 • Du lịch Thái Lan 2017
 • Trung Thu 2017
 • Trung Thu
 • Tết Thiếu Nhi
 • 08-3-2017
 • Hội Cựu Chiến Binh
 • Hoạt động Công tác xã hội
 • Đại Hội Đảng 2015 - 2020
 • Đại Hội Đảng 2010 - 2015
 • Hội Thi Nữ Công Gia Chánh
 • Giải Quần Vợt Doanh Nhân Vĩnh Phúc
 • Liên Hoan Tiếng Hát CBCNV Năm 2016
 • Liên Hoan Tiếng Hát CBCNV Năm 2013
 • Hội nghị NLD năm 2017
 • Hội Nghị NLD Năm 2016
 • Hội Nghị NLD Năm 2015
 • Hội Nghị NLD Năm 2014
 • Hội Nghị NLD Năm 2013
 • Hội Nghị NLD Năm 2012
 • Hội Nghị NLD Năm 2011
 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg