Menu

Thầy cô và học viên cao học trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến thăm và làm việc tại Tập Đoàn Sản Xuất Thép Việt Đức

Thầy cô và học viên cao học Kế chuyên ngành Kế toán, kiểm toán & phân tích trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến thăm và làm việc tại Tập Đoàn Sản Xuất Thép Việt Đức. 

Hôm nay, ngày 04 tháng 03 năm 2023, Các thầy cô và 40 học viên lớp Cao học 30D chuyên ngành Kế toán Kiểm toán và phân tích đã có buổi trao đổi và làm việc tại Tập Đoàn Sản Xuất Thép Việt Đức. Đây là Chương trình đi thực tế cho học viên cao học chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích.

Buổi chia sẻ về hoạt động kế toán tài chính Tập Đoàn Sản Xuất Thép Việt Đức cùng với các thầy cô và học viên Cao học trường  Đại học Kinh Tế Quốc Dân thoải mái và nhiều bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn thực tế các học viên Cao học.

Mục tiêu chuyến đi thực tế đối với các học viên Cao học: Hoạt động đi thực tế được thiết kế để học viên tìm hiểu và giải các vấn đề thực tiễn kế toán, kiểm toán, kiểm soát và phân tích đang được thực hiện tại Tập Đoàn Sản Xuất Thép Việt Đức giúp bổ sung cho kiến thức cho học viên đang theo học trong nhà trường. Hoạt động này giúp học viên có được hiểu biết sinh động hơn về các vấn đề lý thuyết, có tư duy phản biện và xây dựng với đơn vị được nghiên cứu. Hiểu hơn những kiến thức đã được học trên lớp và áp dụng vào thực tế công tác kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. Đồng thời, có những ý tưởng về các chính sách công cụ khi tốt nghiệp và hoạt động thực tế trong ngành. Đây cũng là cơ hội nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường gắn kết chuyên môn giữa giáo viên, học viên giữa giáo viên, học viên trong Viện Kế toán – Kiểm toán với các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh làm việc:

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg