Menu

VGS đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

30/08/2023 - 31/08/2023

Ngày 30/08/2023 - 31/08/2023, Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế Det Norske Veritas Việt Nam (DNV) đã tiến hành đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Thép Việt Đức.

Lần đánh giá tái chứng nhận này, DNV đánh giá Ban Tổng Giám đốc Công ty và tập trung vào các phòng ban: Văn phòng, Kế toán – Tài chính, Kinh doanh, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng.

Theo báo cáo đánh giá tổng kết, DNV nhận xét: “Ban lãnh đạo Thép Việt Đức đã có cam kết mạnh mẽ trong việc thiết lập và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng tại công ty, cũng như thỏa mãn tốt các yêu cầu của khách hàng. Điều này thể hiện rõ thông qua việc kiểm soát tốt các điều kiện sản xuất. Hoạt động cải tiến được triển khai hiệu quả tại hầu hết các bộ phận trong công ty. Tuy nhiên còn một số điểm cần được lưu ý và cải tiến để đem lại hiệu quả tốt hơn”.

Kết quả đánh giá lần này sẽ là căn cứ để Công ty đưa ra những biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để DNV tái cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho Thép Việt Đức vào tháng 11 tới đây.

VGS.

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg