Menu

THÉP VIỆT ĐỨC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLCL ISO 9001:2015 VÀ HTQLMT ISO 14001:2015

Thép Việt Đức hiện đang áp dụng 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO là Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015. 

  

Nhằm theo dõi và kiểm tra xác nhận tính hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL ISO 9001:2015 và HTQLMT ISO 14001:2015 đang được duy trì; xem xét về những thay đổi của Hệ thống hiện có; xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn; duy trì HTQLCL ISO 9001:2015 và HTQLMT ISO 14001:2015. Ngày 16/8/2022, Thép Việt Đức tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015.

Qua buổi đánh giá nội bộ lần này, các bộ phận, phòng ban căn cứ sửa đổi, điều chỉnh lại các điểm không phù hợp với hệ thống để làm cơ sở đánh giá giám sát HTQLCL ISO 9001:2015 và HTQLMT ISO 14001:2015 vào tháng 09 và tháng 11 tới đây.

Trong giai đoạn hiện nay, lựa chọn của đối tác kinh doanh nói riêng và đại bộ phận người tiêu dùng nói chung đối với các công trình, dự án đầu tư, sản phẩm, dịch vụ đang có những khắt khe nhất định, đặc biệt đối với các tiêu chí về xanh-sạch-an toàn. Để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, Thép Việt Đức sẽ tiếp tục duy trì HTQLCL ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 trong các khâu sản xuất để đảm bảo chất lượng và môi trường luôn xanh-sạch-đẹp, đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư với chu trình sản xuất khép kín, tạo ra chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng được yêu cầu khách hàng.

Một số hình ảnh:

 Nguồn: VGS

 

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg