Menu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Sáng ngày 06/04/2024, Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng được thống nhất và thông qua.

Tham dự Đại hội có ông Lê Minh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam/ Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Hữu Thể - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty cùng các Thành viên Hội đồng Quản trị & các cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty đại diện cho 65,22% Cổ phần có quyền biểu quyết đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Năm 2023 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn và thách thức cho việc phục hồi của nền Kinh tế Việt Nam nói chung và ngành thép Việt Nam nói riêng. VGS đã đạt được kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh thép rất đáng khích lệ và có thể nói đó là kết quả tốt nhất trong bối cảnh này. Hàng hóa chủng loại đa dạng đầy đủ, chất lượng ngày càng được chú trọng nâng cao và khả năng đáp ứng tốt cho thị trường, các sản phẩm ống thép Việt Đức luôn được các nhà thầu ưu tiên khi chọn thầu. Nhờ vậy, năm 2023 trong bối cảnh toàn ngành giảm 7,8%, Ống thép Việt Đức vẫn tăng trưởng 18%, đã giữ vững & nâng thị phần từ TOP 6 năm 2022 lên TOP 5 của năm 2023.
 
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua nhiều vấn đề quan trọng cho mục tiêu phát triển năm 2024 như:
- Doanh thu hợp nhất 7100 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 70 tỷ đồng
Chia cổ tức năm 2023 là 5% bằng cổ phiếu 
- Thông qua Quy chế phân quyền đầu tư dự án bất động sản, đây được xem là bước chuyển lớn nhằm tạo điều kiện cho VGS tập trung nguồn lực triển khai Dự án Việt Đức Legend City
- Thông qua phương án điều chỉnh dự án Việt Đức Legend City về: quy mô xây dựng, vốn thực hiện & tiến độ dự án.

Trả lời câu hỏi của các cổ đông về tình hình triển khai và kế hoạch kinh doanh của Việt Đức Legend City, Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết công tác chuẩn bị đầu tư rất được coi trọng, từ nguồn lực, ý tưởng, quy hoạch, thiết kế và đặc biệt là về mặt pháp lý. Việc dự án kéo dài thời gian thực hiện cũng để đảm bảo hạn chế tối đa các thiếu sót. Đến nay, dự án đã đủ các điều kiện cần thiết và đang chờ Sở Xây dựng cấp phép để triển khai thi công giai đoạn 1 (23 ha). Bên cạnh đó, VGS cũng đang tích cực triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án (37 ha). Kế hoạch của VGS là ngay trong năm 2024 có thể đưa sản phẩm ra thị trường để đón con sóng phục hồi ngành bất động sản.

Tất cả các ý kiến, câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch trả lời đúng trọng tâm và giải đáp thoả mãn trước toàn thể Đại hội.

 
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần cởi mở, thẳng thắn của toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức đã hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra. Các Báo cáo & Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ đồng ý nhất trí cao. Sự đồng thuận cao của Quý Cổ đông và thành công của Đại hội hứa hẹn một năm 2024 nhiều thuận lợi, thành công (chi tiết các Báo cáo & Tờ trình được đăng tải đầy đủ tại Website Công ty/ quan hệ cổ đông).

 

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg