Menu

Ngày 25/10/2023, Đoàn đánh giá Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng tổ chức đánh giá giám sát hệ thống quản lý môi trường của Thép Việt Đức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp nói chung và ngành thép nói riêng, ngay từ khi thành lập, Thép Việt Đức đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm túc Pháp luật Môi trường, các Quy trình hệ thống đã ban hành và tăng cường kiểm soát từ đầu vào - trong quá trình - đầu ra để đảm bảo tất cả quá trình đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Công ty đã trồng thêm cây xanh, tạo không gian làm việc trong lành và hạn chế tối đa phát thải ra môi trường. 


Để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, Thép Việt Đức sẽ tiếp tục duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 trong các khâu sản xuất để đảm bảo chất lượng và môi trường luôn xanh-sạch-đẹp, đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư với chu trình sản xuất khép kín, tạo ra chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng được yêu cầu khách hàng.  

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg