Menu

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân

Chủ động trong phương thức hoạt động. Đề ra các chỉ thị, nghị quyết bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những năm qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Việt Đức đã khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả.


Thép Việt Đức gồm có 03 Công ty, trong đó Công ty mẹ chuyên sản xuất Ống thép các loại; Công ty con sản xuất Tôn mạ kẽm và Tôn cán nguội; Công ty liên kết sản xuất thép xây dựng cán nóng. Tổng công suất sản xuất Thép Việt Đức đạt 1.300.000 tấn/năm, với hơn 1.000 công nhân, người lao động. Để khẳng định giá trị của mình thì Thép Việt Đức luôn nhận thức rằng các thông tin hoạt động phải được minh bạch. Chính vì lẽ đó, ngay khi thị trường chứng khoán tại Việt Nam khởi sắc, Công ty mẹ đã tiến hành niêm yết cổ phiếu của mình trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VGS từ năm 2008 nhằm minh bạch thông tin cho các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và các đối tác trong và ngoài nước.


Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay, Công ty đã khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế; là một trong năm doanh nghiệp sản xuất ống thép và là một trong 7 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng hàng đầu của ngành thép Việt Nam. Đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp không thể không nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng trong Công ty.


Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Việt Đức hiện có 119 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Là tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc đa số đều là đảng viên nên chủ trương của Đảng ủy đưa ra với các vị trí nhân sự trưởng, phó các phòng ban, phân xưởng, tổ trưởng là đảng viên; do vậy, việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ đến cán bộ, công nhân viên, người lao động rất thuận lợi. Mặc dù, các chi bộ nằm phân tán tại nhiều địa điểm nhưng việc triển khai các hoạt động của Đảng bộ không gặp khó khăn. Trong các buổi họp giao ban hàng tuần, các nội dung cần triển khai của Đảng bộ đều được chi ủy các chi bộ lồng ghép với triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và các giải pháp hoàn thành mục tiêu của đơn vị. Điều này không chỉ góp phần hiện thực hóa nghị quyết vào thực tiễn mà còn thể hiện sự thống nhất giữa tổ chức đảng và doanh nghiệp. Khi được trực tiếp tham gia đóng góp và nắm rõ chủ trương của Đảng bộ, mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, mỗi đảng viên sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Trong  những năm qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Việt Đức luôn khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn,nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 19%/năm; các chỉ tiêu kinh tế khác đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; cụ thể, năm 2015, doanh thu đạt hơn 6.630 tỷ đồng, đến năm 2019, tăng lên hơn 13.670 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng doanh thu vẫn đạt gần 6.000 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra. Việc đảm bảo chế độ, quyền lợi, chăm lo đời sống của người lao động được thực hiện đầy đủ; 100% người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thu nhập bình quân đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ tăng bình quân đạt  gần 20%/năm. Chế độ chính sách cho người lao động luôn được quan tâm thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định; chăm lo chính sách lao động nữ, chế độ thai sản, chế độ đãi ngộ cho người lao động về sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch,...ngoài việc thực hiện các quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước, Công ty còn thực hiện việc mua bảo hiểm con người kết hợp 24/24 với các Công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam nhằm hỗ trợ bù đắp cho người lao động khi gặp rủi ro.


Các hoạt động của tổ chức Đảng trong Công ty được quy định rõ trong Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa ba bên: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc - Đảng ủy - Công đoàn. Quy chế nêu cụ thể các nội dung trong hoạt động công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và hoạt động của Công đoàn. Do vậy, các hoạt động của Đảng bộ Công ty được triển khai bài bản, nền nếp, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên.


Đảng ủy Công ty thường xuyên nắm bắt, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là những thời điểm tình hình chính trị xã hội diễn biến phức tạp; giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, không để xẩy ra “điểm phức tạp”, “điểm nóng” xảy ra, không để kẻ xấu lợi dụng kích động hay làm mất an ninh chính trị... Nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tạo thành phong trào rộng khắp trong Đảng bộ; những hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm về cơ bản đã được khắc phục; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.


Đảng ủy Công ty chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cho phù hợp với doanh nghiệp; áp dụng khoa học công nghệ, phương tiện thông tin vào sinh hoạt chi bộ, trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử, zalo,… đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt các kỳ đạt bình quân 90% trở lên. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được triển khai đồng bộ; việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được tiến hành nền nếp theo các tiêu chí, thang điểm do Đảng ủy Khối ban hành. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được đẩy mạnh; thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, người lao động để thu hút họ tham gia; trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã chọn cử 94 quần chúng ưu tú học lớp tìm hiểu về Đảng và đã kết nạp được 47 đảng viên mới.


Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tốt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện các quy định của Công ty như: Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại định kỳ, Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động… theo Nghị định 60/2013/NĐ- CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. Hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động và tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ theo đúng quy định, đem lại không khí dân chủ giữa người sử dụng lao động và người lao động.


Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho người lao động được đặc biệt quan tâm. Theo quy chế, hàng năm Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức hội diễn thể thao hoặc hội diễn văn nghệ. Các hoạt động diễn ra sôi nổi như: giao lưu Bóng đá do Đảng ủy Khối, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức; tổ chức giải thể thao tổng hợp tại công ty, thi nữ công gia chánh cho chị em phụ nữ,…Công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai, đồng bào bị thiên tai, học sinh nghèo vượt khó được quan tâm thực hiện với số tiền trên một tỷ đồng.


Thế kỷ XXI - Thế kỷ của sự Hội nhập và Phát triển, Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trên thế giới. Đi cùng với bước phát triển ấy là sự thay đổi diện mạo đô thị từ cơ sở hạ tầng đến những công trình cao tầng không ngừng vươn lên ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển chung thì vấn đề về ô nhiễm môi trường hiện đang là vấn đề vô cùng nghiêm trọng và bức bối với toàn xã hội. Hiểu được tầm quan trọng của Môi trường nên Ban lãnh đạo đã luôn đưa ra mục tiêu, ý chí và quyết tâm phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tới từng CBCNV. Ngoài việc nâng cao đổi mới công nghệ, phát triển các trang thiết bị hiện đại, nâng cao hệ thống quản lý Chất lượng. Trong những năm qua, Thép Việt Đức đã xây dựng và đưa ra các quy định về việc thực hiện các quy định về môi trường với tiêu chí vì một môi trường Xanh - Sạch - Đep. Năm 2018 Thép Việt Đức đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 về Hệ thống Quản lý Môi trường, đây là bằng chứng rõ nhất về trách nhiệm của Thép Việt Đức với môi trường, nâng cao hình ảnh, vị thế của Công ty trên thị trường hiện nay


Ghi nhận những thành tích đó, năm 2019, Công ty CP Thép Việt Đức đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Đảng bộ công ty là một trong những tổ chức Đảng tiêu biểu, vững mạnh của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiều năm liền, được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc (10/8/2020)

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg