Menu

Chú trọng phát triển kinh doanh đi đôi với chính sách thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội cũng chính là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo Thép Việt Đức. 

Thép Việt Đức không chỉ chú trọng đến Chất lượng sản phẩm mà còn đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Chính vì thế Thép Việt Đức đã quy hoạch ngay từ đầu văn phòng làm việc, các hệ thống nhà xưởng, kho hàng được xây dựng với mật độ vừa phải để dành những khoảng không gian lớn trồng cây xanh. Hơn nữa Thép Việt Đức cũng đã chuyển đổi hệ thống nung sang khí CNG và LPG để môi trường trong sạch.

Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm, hưởng ứng các phong trào xã hội, nhân đạo, từ thiện như quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm, công ty ủng hộ chương trình “Quỹ vì người nghèo”, Chương trình xóa nhà tạm do UBND huyện Bình Xuyên phát động, ủng hộ UBND xã Đạo Đức xây dựng nông thôn mới, ủng hộ trang thiết bị cho các trường học đóng chân trên địa bàn…

Thép Việt Đức mong muốn góp phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển tầng lớp tri thức trẻ, ươm mầm cho những ước mơ thế hệ tương lai của đất nước thông qua việc trích lập quỹ khuyến học cho con em CBCNV Công ty và sẽ hướng đến quỹ “Học bổng Thép Việt Đức’ Cho các sinh viên trường đại học.

 

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg