Menu

VGS đặt mục tiêu lãi 125 tỷ đồng, chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 16/4, Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE (VGS) đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận 125 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai Dự án KĐT Việt Đức Legend City trong năm nay.

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất đạt 6.694 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 156 tỷ đồng lần lượt tăng 1,4% và 84% so với kế hoạch 2021, ĐHCĐ cũng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Công ty dự kiến phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu trong Quý II và Quý III năm 2022.

ĐHCĐ cũng đã thông qua bầu lại HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ 2022-2026, theo đó số thành viên trong HĐQT giảm từ 8 còn 6 người và ông Lê Minh Hải vẫn được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Các thành viên bao gồm ông Nguyễn Hữu Thể, bà Nguyễn Thị Nhi, ông Lê Quốc Khánh, ông Nguyễn Trọng Đắc và ông Bùi Văn Hiệu.

Lãnh đạo VGS cho biết, trong năm 2022, Công ty tiếp tục kết hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn II của dự án Việt Đức Legend City, tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xây dựng của Dự án. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một số Dự án quy mô nhỏ kinh doanh về lĩnh vực Khách sạn hoặc căn hộ cho thuê với mục tiêu đa dạng ngành nghề.

Với Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City, VGS sẽ tiếp tục thực hiện công việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng thực hiện dự án với suất đầu tư giai đoạn I 25 ha, tổng suất đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT sẽ trình kế hoạch tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn II với diện tích 38,2ha và triển khai san lấp mặt bằng sau khi giải phóng mặt bằng xong và được giao đất từ cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn: www.tinnhanhchungkhoan.vn

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg